Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

sercenieszluga
90% Polaków uprawia seks przed śubem
Reposted fromreksi0 reksi0 viajoannem joannem
sercenieszluga
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viajoannem joannem
sercenieszluga
7085 79b5 500
sercenieszluga
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viadisarmed disarmed
sercenieszluga
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viasadystka sadystka
sercenieszluga
Reposted fromhighlmittel highlmittel vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
sercenieszluga
5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viazupelnie zupelnie
sercenieszluga
5975 aef1 500
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viazupelnie zupelnie
sercenieszluga
7124 5ded 500
Reposted fromtfu tfu viazupelnie zupelnie
sercenieszluga
5062 7e56 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
sercenieszluga
sercenieszluga
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viadirtyliar dirtyliar
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viadirtyliar dirtyliar
sercenieszluga

March 16 2017

sercenieszluga
Play fullscreen
[*] <3 ;(
sercenieszluga
Play fullscreen
Kto nigdy nie żył...
sercenieszluga
1742 6570
i think that there is nothing better than good coffee
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viakiks kiks
1508 a789 500

dlubes:

gymleaderkyle:

dilfgod:

image

delete this

Reposted fromtron tron vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
sercenieszluga
7782 0eb7 500
Reposted fromqb qb vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl