Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

sercenieszluga
Reposted fromFlau Flau viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
sercenieszluga
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viastaystrongangie staystrongangie
1454 4e7a
Reposted fromnoisetales noisetales viaszydera szydera
sercenieszluga
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
sercenieszluga
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viaszydera szydera
sercenieszluga
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był.
Reposted fromMissTake MissTake viaszydera szydera
sercenieszluga
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
sercenieszluga
sercenieszluga
sercenieszluga
5187 b344 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaMakeMePurr MakeMePurr
sercenieszluga
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
sercenieszluga
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
sercenieszluga
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
sercenieszluga
sercenieszluga
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viazupelnie zupelnie
sercenieszluga
0468 98a3 500
Reposted fromkaiee kaiee viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
sercenieszluga
sercenieszluga
3282 ac5e 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl